Putinspectie met IBAK PANORAMO-SI camera

  05-01-2010
 
 

Periodiek onderhoud en inspectie van de rioleringsleidingen zijn in Nederland aan de orde van de dag. Geconstateerde problemen worden snel opgelost om er zeker van te zijn dat de rioleringsleidingen optimaal en lekvrij functioneren. Dit hoge kwaliteitsniveau heeft de Nederlandse rioleringswereld zichzelf opgelegd en dat heeft tot mooie resultaten geleid. Aan de ene kant wordt er dus alles aan gedaan om de leidingen 100% waterdicht te houden, terwijl anderzijds de putten vaak genegeerd worden. Putten worden slechts vluchtig bekeken en eigenlijk alleen zeer ernstige tekortkomingen worden opgelost. Verwonderlijk, want lekkende putten leiden tot bodemverontreiniging. Daarmee is de vraag of de kwaliteit van de riolering als geheel wel zo hoog is als men zich ten doel gesteld heeft? Tegenwoordig zijn alle middelen eindelijk beschikbaar om ook de putten efficiënt en effectief te inspecteren en zo nodig te herstellen. De volgende stap is om dit kwaliteitsniveau van de riolering ook in de GRP's te gaan opnemen.

Rioolinspectietechnologie
Het inspecteren en renoveren van riolen zijn activiteiten die zich de laatste decennia hebben ontwikkeld tot een zeer professionele bedrijfstak. Waar vroeger de meeste inspecties lopend in de grotere buizen of schuivend op een wagentje in de wat kleinere buizen werden uitgevoerd, worden de laatste 20 jaar camerarobots ingezet. Dit heeft het werk efficiënter gemaakt. Dat was ook noodzakelijk om het volledige stelsel iedere 15 jaar te kunnen inspecteren en de gegevens nog te kunnen verwerken ook.

De techniek heeft zich in deze periode steeds verder ontwikkeld, de eerste robots gebruikten camera's die alleen recht vooruit konden kijken (eerst nog met zwart-wit beeld). Bij de volgende generatie camera's kon de camerakop zwenken en roteren en zo details veel beter in beeld brengen. De nieuwste technologie die wordt ingezet is de PANORAMO-technologie. Deze camerarobot heeft voor én achter een speciaal ontwikkelde, vervormingsvrije groothoeklens met een beeldhoek van 185 graden. Het systeem maakt iedere 5 centimeter voor en achter een foto. Door deze foto's slim te combineren met software, ontstaat een  virtual reality-omgeving van de binnenkant van de rioolbuis. Hierin kan de rioolbeheerder volledig zelf bepalen welk deel van de buis hij of zij wil zien.

Rioolinspectienormen
Om deze grote hoeveelheid inspecties te kunnen verwerken was het essentieel dat er een objectieve inspectienorm ontwikkeld werd. En misschien nog wel belangrijker, een bijbehorend uitwisselingsformaat, waarmee de inspectiegegevens overgedragen konden worden van de inspectiebus naar het beheerspakket.
Deze beheerspakketten zijn niet meer weg te denken uit de beheerspraktijk en verwerken de waargenomen toestandsaspecten voor de beheerders tot maatregeladviezen. Eigenlijk maken de pakketten een mooie samenvatting van de uitgevoerde inspecties, zodat alleen de interessante delen door de beheerder bekeken hoeven worden.

De inspectienormen zelf zijn steeds gedetailleerder geworden en zeker met de komst van de nieuwe Europese inspectienorm EN13508 kunnen praktisch alle toestandsaspecten vastgelegd worden. Hiermee is het ook mogelijk geworden om naast de rioolleidingen, ook de rioolputten te inspecteren.

Putinspectie-technologie
Zoals gezegd worden putten in Nederland alleen vluchtig geïnspecteerd door er vanuit de buis met een rijdende camera even in te kijken. Dat is geen echte putinspectie te noemen. Daarnaast zijn er wel verschillende pogingen gedaan om met beschikbare technieken de put in beeld te brengen. Dat kan door een gewone camerarobot met de lier langzaam te laten zakken in de put, terwijl deze langzaam ronddraait. Daarmee kan de put redelijk in beeld gebracht worden, alleen kan de positie niet gemeten worden. Na de invoering van de nieuwe Europese inspectienorm, waarmee ook de inspectie van putten vastgelegd kon worden, kwamen er allerlei constructies op de markt waarmee putinspecties beter kunnen worden uitgevoerd. Dit waren allemaal constructies met een driepoot die bij de put uitgeladen en gepositioneerd moesten worden. Dit gaf best wel een goed beeld van de put, alleen kostte dit allemaal zoveel tijd dat het nooit kostenefficiënt ingezet kon worden.

PANORAMO-SI
In 2009 is het PANORAMO-SI systeem gelanceerd en hiermee is er nu eindelijk een systeem waarmee putten op een efficiënte manier geïnspecteerd worden. Daarnaast wordt met dit systeem niet alleen de put in beeld gebracht, maar wordt tegelijkertijd de volledige geometrie vastgelegd, zodat er achteraf op kantoor door de beheerder onbeperkt gemeten kan worden.


Het systeem is gebaseerd op de IBAK PANORAMO 3D-techniek, die zich de afgelopen jaren wereldwijd bewezen heeft. De camera heeft wederom twee vervormingsvrije, groothoeklenzen die nu boven en onder geplaatst zijn.

In de praktijk laat de inspecteur de camera zakken tot onderin de put en haalt de camera in één gang omhoog, terwijl de inspectiebeelden vastgelegd worden. Met sensoren wordt ook nog de beweging van de camera geregistreerd. Software compenseert dan achteraf deze bewegingen, zodat het eindresultaat optimaal is. De klant krijgt uiteindelijk geen film maar een complete virtual reality van de put en kan dus helemaal zelf bepalen wat hij wil zien. De hele inspectie bij de put gaat wel tot zes keer sneller dan met de bestaande systemen, waarmee de hinder op straat echt tot een minimum wordt beperkt. Uitgebreide analyse van de verzamelde beelden kan achteraf op kantoor gebeuren, waardoor de bezettingsgraad van het camerasysteem veel hoger is.

Geometriebepaling
Het PANORAMO-SI systeem levert niet alleen betere beelden van de rioolput, maar kan ook de volledige geometrie bepalen. Hiervoor is niets extra's nodig. In samenwerking met verschillende instituten is speciale software ontwikkeld, die op basis van de PANORAMO-foto's deze geometrie kan berekenen. Deze software gebruikt kenmerkende punten in de foto's en bepaalt de positie van deze punten in meerdere foto's na elkaar. Hiermee kan de 3D-positie van dat punt exact berekend worden. Er ontstaat als het ware een puntenwolk die het profiel van de binnenzijde van de put nauwkeurig weergeeft.Daarmee wordt het mogelijk om rechtstreeks in de 3D-beelden in de viewer objecten zoals aansluitleidingen te meten. De beheerder kan dus zelf achteraf in de meegeleverde viewer een aansluitleiding opmeten door een paar punten op de voeg te plaatsen. De software berekent dan zelf in 3D de best passende vorm door deze punten en geeft de afmetingen weer. In het voorbeeld hiernaast zijn de punten in het rood en de berekende cirkel in het groen te zien.
Hierdoor is de noodzaak om mensen te laten afdalen in een put om metingen te verrichten compleet verdwenen, zonder dat de beheerder informatie hoeft in te leveren!

Conclusie
Er zijn de afgelopen 20 jaar grote stappen gemaakt om rioolleidingen steeds efficiënter te kunnen inspecteren en deze gegevens ook snel te kunnen verwerken.
Dat was noodzakelijk om de iedere 15 jaar alle rioolleidingen te kunnen inspecteren en zo nodig ook te kunnen renoveren, om ze in goede staat te houden. De rioolleidingen in Nederland hebben hierdoor een relatief zeer hoog kwaliteitsniveau.

Gek genoeg worden de putten nog nauwelijks geïnspecteerd, terwijl de putten ook voor een belangrijk deel de kwaliteit van de riolering als geheel bepalen. Zijn er dan nog redenen om de putinspectie niet uit te voeren? Allereerst moeten de inspectiegegevens objectief vastgelegd kunnen worden. Er is sinds een aantal jaar een Europese inspectienorm EN-13508 en een bijbehorend Nederlands uitwisselformaat, dus dat is geen belemmering. Ten tweede moeten er kostenefficiënte inspectiemethoden beschikbaar zijn, het is duidelijk dat de nieuwe PANORAMO-SI-camera zo een oplossing is. Sterker nog: naast het inspecteren van de put, kan in dezelfde werkgang ook de volledige geometrie vastgelegd worden.

Bij de inspectie van rioolleidingen was er een bepaalde ontwikkeling nodig voordat de camera inspectie-technologie grootschalig kon worden ingezet. Bij de inspectie van putten heeft dit wat langer geduurd, maar is nu ook de technologie beschikbaar om het grootschalig en efficiënt te gaan inzetten!

Voor meer informatie over de putinspectie PANORAMO-SI camera kunt u contact opnemen met KOKS Ridderkerk bv, Tel. +31(0)72 540 6699, info@koksridderkerk.nl

Links:
- http://www.ibak.de/1489.0.html
- http://www.koksridderkerk.nl/?do=product&id=449
- http://www.koks.nl/documenten/1757_1.pdf

 

 

 
   

Overig nieuws

 
-   Laatste aflevering voor kerst! 21-12-2018  
-   Op IFAT bestelde EcoVac afgeleverd 10-12-2018  
-   KOKS EcoVac ADR vacuümwagen voor JPB Industrial Services 01-10-2018  
-   KOKS railkopconditionering op Erasmusbrug 01-10-2018  
-   700 pk hogedrukinstallatie voor Wenau 07-09-2018  
-   KOKS-ZAGRO lasbus voor onderhoud aan spoor 26-07-2018  
-   Eerste CycloVac naar Duitsland 11-07-2018  
-   Veelzijdige CycloVac voor Tsjechische klant 10-07-2018  
-   Happy met 5e EcoVac druk-/vacuümwagen! 06-07-2018  
-   Hogedruk-warmwaterunit afgeleverd! 06-07-2018  
-   Twee Sprinter Euro 6 lasbussen maken kwartet compleet 05-07-2018  
-   Twee E-Maxi's XL afgeleverd 02-07-2018  
-   IFAT 2018 WAS EEN GROOT SUCCES! 30-05-2018  
-   Succesvolle instructie ultrasonic bad 12-04-2018  
-   AQ-Rent UK is een feit! 12-04-2018  
-   Topdag voor de leerlingen van PCC Oosterhout 09-03-2018  
-   Nieuwste ontwikkeling op het gebied van zuigtechnologie 19-12-2017  
-   Warmwater unit onderweg naar Engeland 19-12-2017  
-   Een serieuze stap voorwaarts ten behoeve van (pyrofore) catalyst handling 06-12-2017  
-   KLAAR VOOR WEER JAREN TROUWE DIENST! 28-11-2017  
-   Innovatieve aanwinst voor Ormonde 20-11-2017  
-   Dag van de Ondernemer 20-11-2017  
-   Before & after 17-11-2017  
-   WAY TO GO TEAM AQ-RENT 15-11-2017  
-   Tweede EcoVac voor afvalverwerkingsbedrijf 08-11-2017  
-   Unimog GVB glansrijk geslaagd! 01-11-2017  
-   1e CycloVac in Azerbeidzjan 30-10-2017  
-   Drie op een rij! 10-10-2017  
-   De eerste KOKS CycloVac is onderweg naar Denemarken 02-10-2017  
-   Service voertuig voor P-Arts Spoorwerken 15-08-2017  
-   VolkerRail neemt duurzame lasbussen in ontvangst 08-08-2017  
-   ReinigingsDemoDagen glansrijk van start! 31-05-2017  
-   Tweede dag iaf 2017 druk bezocht! 31-05-2017  
-   SUCCESVOLLE SYMPOSIUM- & INNOVATIEDAG! 19-05-2017  
-   Save the date 18 mei 2017! 07-04-2017  
-   KOKS-Zagro Unimog rangeer-/servicevoertuig voor GVB 06-04-2017  
-   Brengt u ons een bezoek tijdens RailTech? 08-03-2017  
-   Find & Fix voertuig voor VolkerRail 25-01-2017  
-   KOKS levert 1e IBAK Robotics freesunit aan GMB 23-12-2016  
-   InnoTrans 2016 is van start gegaan! 20-09-2016  
-   KOKS-ZAGRO Unimog inzet bij perron vernieuwing station Amersfoort CS 26-07-2016  
-   KOKS ECOVAC RIOOLCOMBI VOOR HOFKENS 13-07-2016  
-   NIEUWE KOKS-ZAGRO RAIL-LASBUS AFGELEVERD 24-06-2016  
-   KNAP STAALTJE TEAMWORK! 17-06-2016  
-   Zeer geslaagde IFAT 2016 14-06-2016  
-   IFAT 2016 VAN START IN MÜNCHEN! 30-05-2016  
-   KOKS en ROM met innovatief materieel op IFAT in München 19-04-2016  
-   Feestelijke overdracht van de 50ste KOKS-ZAGRO rail-lasbus aan Strukton Rail Equipment 11-04-2016  
-   Nieuwe KOKS vacuümoplegger voor Teeuwissen 18-03-2016  
-   KOKS ECOVAC ADR vacuumwagen voor AQ-Rent 10-03-2016  
-   Nieuwe HTM smeerwagen naar volle tevredenheid in gebruik 11-11-2015  
-   KOKS-Zweiweg rail-rijinstallatie naar Brussel 02-10-2015  
-   Aflevering IBAK Ex inspectievoertuig aan Peeters 29-09-2015  
-   Eerste Full-HD inspectiecamera in Nederland 23-09-2015  
-   KOMT U OOK NAAR GROEN TECHNIEK HOLLAND 2015?! 04-09-2015  
-   NIEUW 'LAS-TRIO' VOOR BAM RAIL 03-09-2015  
-   Hartverwarmende reacties en warm weer in Abu Dhabi! 25-08-2015  
-   KOKS-ZAGRO Wagon-rangeermachine 07-08-2015  
-   Met trots presenteren wij u ons nieuwe logo! 07-07-2015  
-   KOKS innovatiedagen op 18 en 19 juni 2015 13-05-2015  
-   RO-KA-TECH 2015 van start! 06-05-2015  
-   Wederom drie nieuwe spuitwagens voor HTM 23-03-2015  
-   Succesvolle en drukbezochte Rail-Tech 2015 23-03-2015  
-   Vier KOKS Zagro Sprinter lasbussen voor Strukton 23-03-2015  
-   Rangeren... mét radiografische bediening 23-03-2015  
-   RailTech 2015 glansrijk van start 17-03-2015  
-   Ex inspectiesysteem afgeleverd aan M.J. Oomen Groep 16-03-2015  
-   Rail-Tech 2015 23-02-2015  
-   Ruime MegaVac 10-02-2015  
-   Nieuwe opstelling 27-01-2015  
-   Infratech 2015 van start! 20-01-2015  
-   1 + 1 = 172 m3 opslagcapaciteit 20-01-2015  
-   Verhuur groeit in alle opzichten 14-01-2015  
-   Grote aflevering in kleinste land van Zuidoost-Azië 13-01-2015  
-   Van harte welkom op InfraTech 2015 12-01-2015  
-   Groter, nieuwer, schoner... 03-12-2014  
-   Net even anders 03-12-2014  
-   EcoVac met optimaal bedieningsgemak 03-12-2014  
-   Kwartet! 03-12-2014  
-   Deze 'light' is echt slank 03-12-2014  
-   Bezoek onze stand tijdens InfraTech 2015 29-11-2014  
-   Bezoek ons tijdens Pollutec 2014 in Lyon 26-11-2014  
-   Servicescholing aan Zuid-Afrikaanse IBAK klanten 12-11-2014  
-   Klaar voor InnoTrans Berlijn! 23-09-2014  
-   Ombouw IBAK bus Van der Velden 11-09-2014  
-   Weer E-Maxi XL voor BASF 11-09-2014  
-   HTM bestaat 150 jaar 10-09-2014  
-   KOKS Group viert 25-jarig bestaan met open dag op 20 september 25-08-2014  
-   Ondergronds transport op rolletjes in Noord/Zuidlijn 24-08-2014  
-   Nieuwe lasbusinrichting voor VolkerRail 24-08-2014  
-   Regiotram Utrecht huurt E-Maxi 24-08-2014  
-   Ergonomisch uitgevoerde EcoVac voor de verhuurvloot 05-08-2014  
-   Hogedruk combi op euro 6 chassis 30-07-2014  
-   Mobiele opslagcontainer voor verhuur 29-07-2014  
-   Meer capaciteit voor EcoVac met 16 m3 tank 29-07-2014  
-   De olievlek breidt zich uit 23-07-2014  
-   Breed inzetbare kolkenzuiger combi 22-07-2014  
-   Alweer de 20ste mobiele opslagcontainer voor Reym 16-07-2014  
-   Tevreden klant uit Saoedi koopt weer 4 EcoVacs 15-07-2014  
-   Ultrasoon reinigingssysteem op Poolse bodem 15-07-2014  
-   NIEUW: IBAK ROBOTICS INLAATZOEKER 16-06-2014  
-   Weer een EcoVac nieuwe stijl 27-05-2014  
-   Nog een mobiele opslagcontainer voor Reym 21-05-2014  
-   Eerste MegaVac Loader op Russische bodem 20-05-2014  
-   Ook Oman kiest voor drogestoffenwagen 20-05-2014  
-   Zeer geslaagde beursdeelname IFAT! 14-05-2014  
-   Vernieuwde EcoVac 13-05-2014  
-   ADR drogestoffenwagen voor AQ-Rent 13-05-2014  
-   KOKS-HTM poetsvoertuig/slijpwagen in RailMagazine 12-05-2014  
-   Geslaagde eerste beursdag IFAT 2014 06-05-2014  
-   Primeur: compacte EcoVac Light met gaswasser 05-05-2014  
-   Kazachstan: een snel ontwikkelende reinigingsmarkt 05-05-2014  
-   EURO 6 DROGESTOFFENWAGEN MET ADR ZUIGARM 05-05-2014  
-   HTM neemt Unimog in gebruik 08-04-2014  
-   ADR drogestoffenwagen ook in UK favoriet 02-04-2014  
-   Mobiele opslagcontainer met grote inhoud 01-04-2014  
-   Primeur: ADR Loaders in Singapore 26-03-2014  
-   Samen met servicepartner in Saoedi Arabië EcoVac geleverd 25-03-2014  
-   Poolse marktleider in hogedrukreiniging breidt uit 21-03-2014  
-   Snelle levering van 2 EcoVacs in Saoedi Arabië 12-03-2014  
-   Toenemende vraag naar offshore werkzaamheden 12-03-2014  
-   Met beide benen op de grond 11-03-2014  
-   PEETERS O.I.W. BREIDT UIT MET IBAK INSPECTIEVOERTUIG 06-03-2014  
-   ADR oplegger voor inzamelen van olie/water/slibmengsel 05-03-2014  
-   Nieuwe Euro 6 rioolcombi 05-03-2014  
-   Nieuwe Rail/weg lasbus voor VolkerRail 16-01-2014  
-   Spare parts: wij dagen u uit! 25-09-2013  
-   The sky is the limit 24-09-2013  
-   Nieuwste generatie luchtverplaatsingsvoertuig geleverd aan Jos Hofkens HIG 11-09-2013  
-   MegaVac Cycloon Loader nu ook bij AQ-Rent 06-08-2013  
-   MegaVac Loader op olierijke bodem 31-07-2013  
-   Emissie is uit de lucht 31-07-2013  
-   DE KUNST IS MEER VOLUME DOOR MINDER GEWICHT 30-07-2013  
-   VRAAG BREIDT ZICH UIT ALS OLIEVLEK 30-07-2013  
-   Nieuwe hoge druk unit als zeer prettig ervaren 16-07-2013  
-   Vlotte bouw voor Zuid-Afrika 16-07-2013  
-   Spaanse website online 25-06-2013  
-   ReinigingsDemoDagen 2013 een groot succes! 06-06-2013  
-   Bewust kiezen voor kwaliteit, veiligheid en lange levensduur 04-06-2013  
-   Ideale combi: zuigen, spoelen en vervoeren 04-06-2013  
-   Kolkenzuiger biedt uitkomst 04-06-2013  
-   Alternatief scoort goed 29-05-2013  
-   Duurzame OptiFant 8000 met Euro 5 motor 29-05-2013  
-   CityCat 2020 naar bekend terrein 28-05-2013  
-   Bezoek KOKS Group en ROM tijdens de ReinigingsDemoDagen 22-05-2013  
-   Like, Comment, Retweet, Connect KOKS GROUP 07-05-2013  
-   MEGAVAC OPLEGGER met sturende achteras 07-05-2013  
-   Hypermoderne selfsupporting MEGAVAC CYCLOON LOADER 07-05-2013  
-   MEGAVAC for rent 07-05-2013  
-   Krachtige 18 m³ ECOVAC 07-05-2013  
-   ECOVAC klaar voor Euro 6 07-05-2013  
-   Geen vuiltje aan de lucht met 8.000 m³ GASWASSER 07-05-2013  
-   Eerste ECOVAC COMBI met kunststof zadeltastanks 07-05-2013  
-   MEGAVAC 10.000 doet veel stof opwaaien 07-05-2013  
-   KOKS Group gesloten tijdens feestdagen 29-04-2013  
-   GROTE WENDBAARHEID DOOR GESTUURDE ACHTERAS 20-03-2013  
-   Eerste beursdag succesvol op Rail-Tech 2013! 19-03-2013  
-   KOKS GOES DOWN-UNDER 19-03-2013  
-   HTM Middelen neemt CityCat 5050 veegmachine in gebruik 26-02-2013  
-   KOKS Group aanwezig tijdens RAIL-TECH 2013 25-02-2013  
-   Geslaagde beurs Infra Relatiedagen Hardenberg 08-02-2013  
-   Eerste beursdag in Hardenberg succesvol 06-02-2013  
-   Succesvolle beursdeelname InfraTech 2013 24-01-2013  
-   Geslaagde eerste beursdag op de InfraTech 2013 16-01-2013  
-   Heijmans neemt nieuwe Ibak camera inspectie bus in gebruik 11-12-2012  
-   Bezoek onze stand tijdens Infratech 2013 (15 t/m 18 januari) 10-12-2012  
-   Bergingsvoertuig in gebruik genomen door GVB 07-11-2012  
-   Derde levering startbaanveegmachines vliegbasis Gilze-Rijen 07-11-2012  
-   Tsjechische website live 07-11-2012  
-   Geslaagde beurs Infra Relatiedagen Gorinchem 06-11-2012  
-   Grover en fijner vuil? Een makkie voor onze veegtopper! 02-10-2012  
-   Bezoek de KOKS stand tijdens de Infra Relatiedagen Gorinchem 01-10-2012  
-   De eerste van vijf ladderwagens in gebruik genomen 26-09-2012  
-   SeeSnake nanoReel inspectiecamera 25-09-2012  
-   Vernieuwde cabinevering zorgt voor meer comfort 19-09-2012  
-   Nieuwe testunit voor tankwaskoppen 18-09-2012  
-   Nieuwe generatie Kolkenzuiger Combi 18-09-2012  
-   HIER IS NIET AAN TE TIPPEN 11-09-2012  
-   GOED VOOR DE DAG MET DEZE ATEX DRUK-/VACUÜMWAGEN 29-08-2012  
-   Kleine wasjes Grote wasjes 29-08-2012  
-   LIKE, COMMENT, RETWEET, CONNECT US! 17-08-2012  
-   Russische website online 14-08-2012  
-   Bezoek KOKS Belgium tijdens Demo Groen 2012 in het Park van Laken in Brussel 10-08-2012  
-   Belgische vervoersmaatschappij De Lijn neemt E-maxi in gebruik 09-08-2012  
-   Koninklijke Luchtmacht in de wolken met startbaanveegmachines van KOKS! 03-08-2012  
-   5 Nieuwe rail/weg lasbussen voor Strukton 20-07-2012  
-   DAR veegt schone wegen met een KOKS-BUCHER in Nijmegen! 18-07-2012  
-   Levering eerste volledig ADR goedgekeurde grondzuiger 10-07-2012  
-   Geslaagde IFAT ENTSORGA 2012! 22-05-2012  
-   Vakbeurs Riolering & Gemeentelijke infrastructuur (6 t/m 8 juni) 16-05-2012  
-   KOKS en ROM groots vertegenwoordigd op IFAT ENTSORGA 2012 15-03-2012  
-   DEMO DAGEN KOKS Belgium | woensdag 14 (Nazareth) en donderdag 15 maart (Landen) 15-02-2012  
-   Een schoon én krachtig 2012 ligt binnen (veeg)bereik! 12-01-2012  
-   Een groene maar onkruidvrije straat is hot én clean in 2012! 12-01-2012  
-   Verhuizing onderdelenmagazijn van Ridderkerk naar Alkmaar 07-12-2011  
-   VEEGMACHINES 'VAST' OP SCHIPHOL 28-09-2011  
-   ZIJWAARTSE TOILETCABINELIFTEN 22-09-2011  
-   NIEUWE RIDGID DIGITALE OPNAMEMONITOR 22-09-2011  
-   HOGEDRUKUNIT OP CHASSIS SLIMME INVESTERING 22-09-2011  
-   20 RIOOLREINIGINGSUNITS VERKOCHT IN TURKIJE 22-09-2011  
-   STOP & GO MET NIEUW TE HUREN KOLKENZUIGER 22-09-2011  
-   UITSTOOTREDUCTIE MET GASWASSERS 22-09-2011  
-   LAAT DE BLAADJES MAAR VALLEN! 22-09-2011  
-   GOEDE RUIL: OUDE VOOR NIEUWE CITYCAT 2020 22-09-2011  
-   CITYFANT 60 STERKE VERVANGER 22-09-2011  
-   VEEGORDER NA WINNEN AANBESTEDING 22-09-2011  
-   Machinaal reinigen met Woma(tic) 22-09-2011  
-   KLANTENKRING GROEIT MET ECOVAC EVO 22-09-2011  
-   VACUÜMBOX VOOR LOSSEN IN BIG BAGS 22-09-2011  
-   TECHNIEK WEEGT ZWAAR 22-09-2011  
-   IDEALE COMBI VAN ERGONOMIE EN VEILIGHEID 22-09-2011  
-   KWALITEIT, VEILIGHEID, LANGE LEVENSDUUR 22-09-2011  
-   MATEXPO België toont veel goeds 26-08-2011  
-   Vlaanderen: Keuring riolering verplicht 22-08-2011  
-   KOKS verkoopt 1e CityFant 6000 H veegmachine aan Wolfswinkel 11-07-2011  
-   ECOVAC kent wereldwijd succes 22-06-2011  
-   MEGAVAC Trailers op Schotse bodem 21-06-2011  
-   In de wolken met order voor 12 startbaanvegers 21-06-2011  
-   CityCat 5050 naar bekend terrein 21-06-2011  
-   Krachtpatser voor industriele reiniging 20-06-2011  
-   5 Megavacs in etappes de grens over 20-06-2011  
-   IBAK Inspectiebus populair 20-06-2011  
-   Innovatieve hogedrukwagen 20-06-2011  
-   Nieuw(s) van Ridgid voor ontstoppen en inspecteren 20-06-2011  
-   'Grow' met kolkenzuiger-combi 20-06-2011  
-   CityFant 60 bewijs van veelzijdigheid 20-06-2011  
-   Meeste stemmen voor CityCat 2020 20-06-2011  
-   Laden en lossen 'E-Makkie' 20-06-2011  
-   Rail-/wegaanhanger voor onderhoud en winterdienst 20-06-2011  
-   Demotour ModuFlex rioolreinigingsmachine van start! 31-05-2011  
-   ROM Internationale Dealer Contact Dagen 2011 26-05-2011  
-   ReinigingsDemoDagen 2011 opnieuw een groot succes! 24-05-2011  
-   Rail-/wegaanhanger voor RET 12-05-2011  
-   Algemene leiding KOKS bedrijven overgedragen aan volgende generatie 02-05-2011  
-   ReinigingsDemoDagen 2011 in het vooruitzicht! 18-04-2011  
-   KOKS E-KOERIER - digitale nieuwsbrief 08-04-2011  
-   FLEETSERVICE IN TREK 07-04-2011  
-   KOKS TROK VEEL BEKIJKS OP RAIL-TECH 2011! 07-04-2011  
-   Succesvolle eerste beursdag Rail-Tech Europe 2011 30-03-2011  
-   KOKS MVT op RAIL-TECH 2011 03-02-2011  
-   ERKEND LEERBEDRIJF 2011 04-01-2011  
-   IGRALUB VERTEGENWOORDIGING VOOR KOKS MVT 22-10-2010  
-   NIEUWE CITYFANT 6000 CHASSIS VEEGMACHINE 08-10-2010  
-   INNOTRANS 2010 groter dan ooit tevoren 01-10-2010  
-   Geslaagde IFAT ENTSORGA 2010! 22-09-2010  
-   KOKS MVT aanwezig op railbeurs INNOTRANS 2010 in Berlijn 17-09-2010  
-   DRIE KOKS-ZAGRO THERMIETLASBUSSEN AFGELEVERD AAN BAM RAIL 07-07-2010  
-   30 jarig jubileum ROM RIDGID roadshow groot succes 24-06-2010  
-   TKD 2010 GROOT SUCCES MET KOKS POWERVAC GRONDZUIGER 07-06-2010  
-   Wisselbakreiniger voor de bakker 26-05-2010  
-   RUIMERE VEEGMACHINE CITYCAT 2020 met EURO 5 26-05-2010  
-   7, 8 en 9 juni Nationale congressen voor riolering & stedelijk watermanagement 19-05-2010  
-   Een geslaagde opendag! 28-04-2010  
-   KOKS voldoet aan ISO 14001 22-02-2010  
-   NIEUWE VEEGMACHINE CITYCAT 1000 graag in het nauw gedreven 11-02-2010  
-   Flexibel, efficiënt en veilig rangeren op het spoor 20-01-2010  
-   Putinspectie met IBAK PANORAMO-SI camera 05-01-2010  
-   Nieuw: ROM SmartTrailer 11-12-2009  
-   Duurzaam samenwerken met de klant als missie 03-09-2009  
-   Aquavince voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding 27-07-2009  
-   GROEN, GROENER, GROENST! - CityCat 5000-serie nu met EURO 5 motor! 26-06-2009  
-   Nieuw concept rioolrenovatie maakt starten in nieuwe markt eenvoudig 22-06-2009  
-   11 juni, KOKS Special Products aanwezig bij "Nationaal congres voor riolering & stedelijk watermanagement" 10-06-2009  
-   Samenwerkingsverband ZAGRO, ZWEIWEG en SCHÖRLING RAIL TECH 08-06-2009  
-   SCHOON, SCHONER, SCHOONST! 07-04-2009  
-   IBAK PUTINSPECTIE PANORAMO-CAMERA 06-04-2009  
-   REINIGINGSDEMODAGEN 2009 in het vooruitzicht 02-03-2009  
-   Trekt ALS EEN TREIN 23-01-2009  
-   VERNIEUWD ERGON HASPEL 01-01-2009  
-   IBAK SERVICE OOK VANUIT ALKMAAR 01-01-2009  
-   Onder hoogspanning OP GROTE HOOGTE WERKEN 16-12-2008  
-   Veelzijdige ROADMASTER 16-12-2008  
-   HOERA… WEDEROM ISO-GECERTIFICEERD! 16-12-2008  
-   Terugblik op INNOTRANS 16-12-2008  
-   Klaar voor de START(BAANVEEGMACHINES)?! 16-12-2008  
-   Column december 2008: Turbulente Tijden! 01-12-2008  
-   Vernieuwde WEBSITES 01-12-2008  
-   Nieuw: SR-60 Leidingzoeker 26-11-2008  
-   Kleinste inspectiecamera (Ø 15-40 mm.) 26-11-2008  
-   Nieuw: Flexi 1200/800 Toilet service unit 26-11-2008  
-   RIJ (BE) WIJS met rioolaanhanger 26-11-2008  
-   WION / GRONDROERDERSREGELING 19-11-2008  
-   Eugène Plompen 25 jaar bij ROM 03-11-2008  
-   Dé nieuwe ROM 900 Rioolreinigingsaanhanger 08-08-2008  
-   Dé nieuwe ROM 500: toonaangevend op elk gebied 08-08-2008  
-   Vakbeurs: INNOTRANS 2008 06-08-2008  
-   Gerard Koks uitgeroepen tot beste ondernemer 2008! 06-08-2008  
-   Artikel Telegraaf: Vakantiegeld uit riool gevist 17-07-2008  
-   Alternatieve brandstoffen voor KOKS Bucher 5000 serie 02-06-2008  
 
Aanmelden nieuwsbrief